Restauratie/reconstructie Bätz-orgel staande in de Torenpleinkerk te Vleuten (2019)

Van Rossum Orgelbouw

1809 G. Th. Bätz plaats een tijdelijk orgel in de Remonstrantse Kerk Utrecht, met lade, wellenbord, pijpwerk en windtoestel van een vermoedelijk ouder, 4voets positief met achterkant bespeling. Het orgel heeft geen pedaalklavier. Domorganist F. Nieuwenhuijsen levert pijpwerk aan de kerk. Een opdracht voor nieuwbouw (ter vervanging van dit tijdelijke orgel) wordt
toegezegd.

1820 G. Th. Bätz overlijdt, de eigendomskwestie van het tijdelijke orgel wordt urgent. Nieuwenhuijsen inspecteert (de balgen van?) een orgel in Delft.

1821 Het tijdelijke orgel wordt definitief eigendom van de Remonstrantse Kerk. Nieuwenhuijsen zorgt ervoor dat het orgel twee (andere?) spaanbalgen krijgt.

1845 J. Bätz & Co. verricht groot onderhoud.

1847 J. Bätz & Co. verricht groot onderhoud.

1851 Een lokale timmerman maakt een pedaalklavier.

1866 Het orgel wordt verkocht aan de Hervormde Gemeente te Vleuten en door C. Stulting geplaatst in de dorpskerk aldaar.

1905 Reparatie en wijzigingen door J.M.W. Stoker (Hilversum).

1927 Reparatie en wijzigingen door G. Knoppers (Amsterdam). Na 1945 Plaatsing van een windmotor.

1950-1971 Voorgenomen, door faillissement van De Koff & Zn (Utrecht) niet uitgevoerde restauratie.

1972 D.A. Flentrop (Zaandam) plaatst het orgel in de geheel vernieuwde kerkzaal. Technische wijzigingen uit 1905 en 1927 worden ongedaan gemaakt.

1994 De orgelkast en balustrade wordt nieuw geschilderd in een eiken imitatie kleurstelling die niet op historische gegevens of technisch onderzoek berust.

2019 Restauratie/reconstructie Van Rossum Orgelbouw. Opgeleverd in de werkplaats. Wegens verbouwing in de kerk wordt de plaatsing in de kerk verwacht eind 2020

Dispositie:

Prestant 4 vt.
Holpijp 8 vt
Bourdon 16 vt. Disc.
Quintadeen 8 vt.
Quint 3 vt.
Fluit 4 vt.
Octaaf 2 vt.
Gemshoorn 2 vt.
Mixtuur 2/4 st. bas/disc.
Tremulant inliggend
Windventiel
Klavier omvang: C-e’’’
Aangehangen pedaal: C-g
Toonhoogte: 415 Hz. bij 18 graden
Stemming: Van Heurn
2 spaanbalgen
Winddruk: 68 mm/wk.
Adviseurs: P. van Dijk
J. J. Steensma
W.J.C. Diepenhorst namens RCE
  • Orgels