Renovatie & onderhoud

Van Rossum Orgelbouw

Voor restauratie en onderhoud is een gedegen kennis van de geschiedenis van het betreffende instrument van groot belang. Op deze wijze worden eventuele veranderingen aan het oorspronkelijke concept, en de gevolgen daarvan beter inzichtelijk gemaakt. Alleen dan kunnen goed gefundeerde keuzes ten aanzien van de uitgangspunten voor restauratie en/of onderhoud worden gemaakt. Om die reden wordt in onze orgelmakerij veel aandacht besteed aan de documentatie van de verschillende onderdelen, en dan met name het pijpwerk. Daarnaast is het voor ons altijd weer een uitdaging en een sport om het oorspronkelijke concept van het instrument zo goed mogelijk te doorgronden. Bij werkzaamheden aan historische orgels hanteren wij de Uitvoeringsrichtlijn Historische orgels.