Restauratie van het kabinetorgel in de Hervormde Kerk van Vianen (2010)

Van Rossum Orgelbouw

Over de geschiedenis van het instrument is vrijwel niets bekend. Door een in de balg geplakte brief die gericht is aan Vool is het vrijwel zeker dat het gemaakt is door J.J. Vool en waarschijnlijk opgeleverd tussen 1804 en 1806.
1804/1806 oplevering instrument gemaakt door J.J. Vool.
1942: Instrument aangekocht door notaris J.C. Koedam.
1950: Instrument in bruikleen gegeven aan de Grote Kerk van Vianen.
1955: Instrument geschonken door dhr. Koedam aan de Herv Gem. Vianen.
2010: Algehele restauratie door J.C. van Rossum en medewerkers.

Dispositie

Bas discant
Octaaf 2 vt. Fluyt 4 vt.
Gemshor 2 vt. Holpyp 8 vt.
Tremulant Fluyt tv. 8 vt.
Fluyt 4 vt. Prestant 8 vt.
Fluyt tr. 8 vt. Gemshor 1 vt.
Holpyp 8 vt. Octaaf 2 vt.
Ventiel Windwijzer
Klavieromvang C-f´´´ Winddruk 48 mm/wk Toonhoogte a’ 423 Hz bij 17 °C Stemming Valotti
Restauratie meubel Ron Schouten Adviseur Aard van Beek
  • Orgels